BACK

จาร์เค็น คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศศิวิมล สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท จาร์เค็น จำกัด ส่ง ดีไอ สมาร์ท ไวเลส สวิตซ์ (DI Smart Wireless Switch) หรือสวิตซ์ควบคุมไฟในบ้าน ผลงานนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เข้ารับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน Thailand Green Design Awards 2017 ปีที่ 3 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ วารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Manager Online