BACK

JARKEN รุกอีกก้าวสู่โลกดีไซน์

เมื่อเร็วๆนี้ดร.กุลเดช สินธวณรงค์ (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทดีไซน์ชั้นนำของไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายลอเรนซ์ ชอง (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนซูรัส จำกัด โดยมีนายบรรสาน บุนนาค (คนที่ 2 จากขวา)เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ นางโย๋ว เพย ชู ๖(คนกลาง) ผู้อำนวยการการพัฒนาอุตสาหกรรม สภาการออกแบบสิงโปร์ และนายแอนดรู เพ็ง (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธาน สภาหอการค้าออกแบบสิงคโปร์ เข้าร่วม ณ โรงแรม ราฟเฟิลส์ ประเทศสิงคโปร์ ในการขยายบริการที่ปรึกษาและพัฒนาองค์กรด้วยแนวความคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปและเสริมให้โครงสร้างการบริหารและการทำงานของทั้งองค์กร เดินตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างแข่งแกร่ง และเติบโตจากภายในสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ จาร์เค็น เล็งเห็นว่างานดีไซน์ไม่ใช่แค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่คือส่วนหนึ่งของทุกอย่าง รวมถึงการทำธุรกิจในยุคนี้ ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้ได้รับการยอมรับมาแล้วกว่า 18 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยจะเป็นที่ต่อไปโดยมีเป้าหมายหลักเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาครัฐ และอสังหาริมทรัพย์

Thairath