BACK

จาร์เค็นคว้า Top 10 บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ยอดเยี่ยมของไทยจาก บีซีไอ เอเชีย

บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทดีไซน์ชั้นนำของไทย โดย นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2558 (Top 10 Architects Awards) ที่จัดโดยบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด (BCI Asia) และ ฟิวเจอร์อาร์ต เจอร์นัล (FutrureArc Journal) นิตยสารชั้นนำด้านการออกแบบในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับรูปทรงของตัวอาคารผสมผสานเทรนด์ และแฟชั่น ที่ตอกย้ำเอกลักษณ์งานออกแบบของจาร์เค็นให้มีความโดดเด่น  และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี นางสาวแอนนา ครัปส์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ มีเดีย กรุ๊ป ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Thai PR