BACK

จาร์เค็น ร่วมโครงการ ปลูกป่า ปลูกคน ฯ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ จังหวัดแพร่ พร้อมร่วมให้คำปรึกษาพัฒนาสินค้าจากป่า เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน

กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด โดย นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำ ร่วมกับ ผศ.ดร.อโณทัย ชลชาติภิญโญ ประธานโครงการ Little Forest และ เชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงชื่อดัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ที่ทำจากเศษไม้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ณ สวนป่าวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Thai PR