BACK

บริษัทออกแบบ “พาย” คว้าสุดยอดรางวัลเอสเอ็มอีแห่งชาติครั้งที่ 8

บริษัทออกแบบพาย(pye) และเพจดีไซน์ชื่อดัง ในกลุ่มจาร์เค็น โดย นางศศิวิมล สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมภายใน บริษัท จาร์เค็น จำกัด เข้ารับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SMEs National Awards กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้มอบรางวัล ตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์ไลฟ์ไตล์ที่นอกจากจะผสมผสานแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กรที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และการบริหารการจัดการที่ดี ที่เกิดจากการสื่อสารแบรนด์ด้วยความสนุกสนานและเข้าใจง่าย จึงมีผู้สนใจติดตามเพจในโลกออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 7 ของเฟสบุ๊คที่คนไทยใช้งาน

Thai PR